Bedrijfsvolleybal

Bedrijfsvolleybalbond Hulst
Volleybalvereniging Morres VV Morres heeft in 2005 haar 50-jarig jubileum gevierd, heeft momenteel een dames- en een herenteam in de NEVOBO competitie, een groeiend aantal jeugdleden en kan een beroep doen op tientallen vrijwilligers. Een vereniging die midden in de samenleving staat en zich presenteert aan het publiek tijdens jaarlijkse manifestaties. Er wordt op dit moment door de dames en heren gespeeld in de 3e klas. Onze jeugdleden drongen in het verleden regelmatig door tot de finaledag van de Nederlandse kampioenschappen. Een groot aantal vrijwilligers staat garant voor een goed draaiende organisatie, die continuïteit van zowel de vereniging als de kwaliteit voorstaat.Er is een hecht verband tussen jong en oud, hoog en laag niveau. Hetgeen noodzakelijk is om de voortgang van onze vereniging te waarborgen. Kortom een dynamische vereniging die wil presteren op niveau. 

Wilt u een keer een kijkje komen nemen bij onze vereniging, dan bent van harte welkom op een van onze trainingen: Woensdag- en vrijdagavond: 

  • Mini’s (tot 12 jaar): 18.00-19.00 uur
  • Aspiranten(12 tot 16 jaar) 18.30-20.00 uur
  • Dames 19.30-21.00 uur
  • Heren 20.00-21.30 uur
Meer info op onze site: www.morresvolleybal.nl


Bedrijfsvolley
Bedrijfsvolleybalbond Hulst

De Bedrijfsvolleybalbond Hulst werd opgericht op 1 augustus 1966 met het doel recreatief volleybal te bevorderen. In de beginjaren werd er met groot sukses gespeeld in de gymzalen van vier scholen die in Hulst waren gevestigd. Sinds de opening van de toenmalige Sporthal Den Dullaert in september 1970 werd er centraal gespeeld en is het aantal deelnemende teams sterk gestegen.

In het seizoen 2003 - 2004 werd gespeeld met 23 dames- en 13 herenteams, die uitkwamen in verschillende klassen. Elke dinsdag- en donderdagavond worden de kompetitie- en bekerwedstrijden gespeeld op drie velden van 20.00 tot en met 23.00 uur. Het nieuwe seizoen start altijd in september en belangstellende personen, scholen, instellingen en bedrijven kunnen zich voor informatie melden bij de voorzitter de heer G.C. Naessens, Frisostraat 5, 4561 JG Hulst.

Men kan ook telefonisch contact opnemen middels

“Het 10e Bolwerk!”
Aan de wieg van Volleybal Vereniging Morres Hulst stond politieagent Dhr. Louis Provoost van Terhole. Hij was diegene die in 1954 begon met het organiseren van zowel binnen- als buitenactiviteiten voor de jeugd. De vereniging werd "Sportclub Terhole" genoemd. De binnensporten, zoals tafeltennis en dammen werden georganiseerd in café "de Linde". Voor de balsporten kon men gebruik maken van de gymzaal van de school en speelterrein aldaar.

In het voorjaar van 1955 begon volleybal de overhand te krijgen. Op een weide van fam. de Bot, achter de kerk, kon er gespeeld worden. Uiteraard moest er, alvorens men kon beginnen, het een en ander opgeruimd worden. Dat zelfde jaar kwam oud-Terholenaar dhr. Jo Everaert naar Hulst als leraar. Mede door zijn niet aflatende i nzet werd de volleybalsport een groot succes. Diverse contacten werden gelegd en zelfs tot in Roosendaal werden wedstrijden gespeeld. Verplaatsing was uiteraard per fiets.

In Zeeuws-Vlaanderen werden intussen meerdere volleybalverenigingen opgericht en al snel werd besloten tot oprichting van een eigen afdeling Zeeuws-Vlaanderen met aansluiting bij de Nederlandse Volleybalbond. "Sportclub Terhole" groeide snel uit tot een topclub binnen Zeeuws-Vlaanderen. Al snel werd het eerste echte kampioenschap een feit . De thuiswedstrijden werden inmiddels gespeeld in de gymzaal van het Lyceum in Hulst.

Een groeiend dynamisch bedrijf (Morres Wonen BV) en een steeds groter wordende volleybalvereniging. Een betere combinatie was niet denkbaar. Samen op weg naar de top, dat werd het motto vanaf 1975, het jaar waarin Morres Wonen hoofdsponsor werd van onze vereniging. 
Een relatie die door dik en dun standhoudt tot op de dag van vandaag.

Sponsors werden hoe langer hoe belangrijker voor de vereniging. Kosten nemen nu eenmaal enkel toe en op subsidie kunnen we helaas weinig rekenen. We prijzen ons dan ook zeer gelukkig met onze co-sponsors Tence Uitzendbureau en Stoffels Cleaning, evenals met onze vele kleinere sponsoren, die ons steunen door dik en dun. Zonder hen zou een binnensportvereniging als VV Morres niet kunnen bestaan. In de achterliggende jaren heeft VV Morres Hulst zeer vele sportieve successen gekend.

Door gedisciplineerd en gemotiveerd trainen werd uit de eigen jeugd menig kampioensteam opgeleid, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. De hoogste teams van VV Morres Hulst hebben zowel bij de mannen als bij de vrouwen in de hoogste landelijke niveau's gepresteerd. Op grond van die prestaties heeft de vereniging zich de Geuzennaam “Het 10e Bolwerk van Hulst” aangemeten.

De laatste jaren heeft de vereniging meer hinder van het (op zich: positieve!) gegeven dat veel jeugdige spelers en /-sters na de middelbare school Hulst verlaten om buiten de provincie te gaan studeren. De combinatie met sporten op hoog niveau in Hulst (m.n. de doordeweekse trainingen) wordt daardoor bemoeilijkt.
Speciaal voor deze leden organiseert VV Morres zelfs doordeweekse wekelijks trainingen in Breda, alwaar de studenten uit het zuidelijk deel van Nederland naar toe komen om onder leiding van de eigen trainer te werken VV Morres Hulst is een levendige competitieve sportvereniging met een sterk sociaal karakter.

Nieuwe leden voelen zich al gauw thuis. Naast trainingen en wedstrijden, kent de vereniging een actieve ledenraad, een eigen gezellig clubhuis, een eigen clubblad en worden er vele verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat natuurlijk...de volleybalsport!

Als je je daartoe aangetrokken voelt, neem dan gerust contact op met onze secretaris Elly de Theye edetheije@zeelandnet.nl. Via haar kun je alle informatie krijgen die je nodig hebt.

Neem ook eens een kijkje op onze website http://www.morres-volleybal.com/

Trainingsuren Den Dullaert seizoen 2007-2008

  • Jeugd
    woensdag 18.30-20.00 uur /vrijdag 19.00-20.30 uur
  • Senioren Dames en Heren
    woensdag 20.00-22.00 / vrijdag 20.30-22.30